181 Takipçi | 32 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Artvin Tanıtım

Aydın Resimleri

Diyet

Ankara Tanıtım

Ada Resimleri

Ankara Resimleri

Adana Tanıtım

Artvin Resimleri

atatürk

bayrak resimleri

bebek resimleri

beşiktaş resimleri

Düzce Tanıtım

Edebiyat

cep telefonu resimleri

çiçek resimleri

Bartın Resimleri

belgesel videoları

animasyon videoları

doğa resimleri

amatör videolar

Bursa Tanıtım

fenerbahçe resimleri

galatasaray resimleri

hayvan resimleri

eski istanbul

Ardahan Tanıtım

güzeller galerisi

komik resimler

asker resimleri

aile

çocuk

mizah

sağlık

ünlü resimleri

Bilim

Şehir Yaşamı

Din

antik resimler

siyah beyaz resimler

İş Hayatı

Bartın Tanıtım

Aydın Tanıtım

tüp bebek

Amasya Resimleri

Eğitim

ilginç resimler

Yalova Tanıtım

karikatürler

Kilis Tanıtım

reklam resimleri

araba resimleri

Motosiklet Resimleri

uçak resimleri

uzay resimleri

duygusal resimler

bitki resimleri

traktör resimleri

ev dekorasyonu

fantazi resimleri

hareketli resimler

aşk resimleri

Balıkesir Tanıtım

animasyon resimleri

Ardahan Resimleri

haberler

Ağrı Resimleri

Aksaray Resimleri

video

Kış Resimleri

Sonbahar Resimleri

Afyon Resimleri

Bilgisayar Oyunları

Aşk

Yemek

Teknoloji

Kariyer

Spor

Hayvanlar

Hobi

Otomobil

Yaşam

Tarih

Ülkeler

Çocuk resimleri

Akik taşı resimleri

Zümrüt Resimleri

Elmas Resimleri

Yakut Resimleri

Yaz Resimleri

İlkbahar Resimleri

Mücevher Resimleri

Akvaryum Resimleri

Ayrılık Resimleri

Deniz Resimleri

Ağaç Resimleri

Adana Resimleri

Adıyaman Resimleri

Magazin

Komik Yazılar

İnternet

Antalya Resimleri

Balıkesir Resimleri

Batman Resimleri

Bayburt Resimleri

Bilecik Resimleri

Bingöl Resimleri

Bitlis Resimleri

Bolu Resimleri

Noel Baba Resimleri

Burdur Resimleri

Bursa Resimleri

Çanakkale Resimleri

Çankırı Resimleri

Çorum Resimleri

Denizli Resimleri

Adıyaman Tanıtım

Afyonkarahisar Tanıtım

Ağrı Tanıtım

Karabük Tanıtım

Amasya Tanıtım

Magazin Haberleri

Antalya Tanıtım

Bilecik Tanıtım

Bingöl Tanıtım

Bitlis Tanıtım

Bolu Tanıtım

Burdur Tanıtım

Çanakkale Tanıtım

Çankırı Tanıtım

Osmaniye Tanıtım

Şırnak Tanıtım

Türk Kültürü

Uzay

Batman Tanıtım

Diğer İçeriklerim (32767)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (181)
18 02 2013

Atatürk ve Bolu

 Bolu – Mustafa Kemal Paşa ilişkileri, Erzurum Kongresi sırasında başladı.  23 Temmuz 1919′da Erzurum’da, 4 Eylül 1919′da Sivas’taki milli kongreler, bunlara ait metinler, telgraf yolu ile Bolu Mutasarrıflığı’na ulaştırıldı. Hey’et-i Temsiliye Başkanı olarak, Sivas’tan bir çok talimat, Mutasarrıf Ali Haydar Bey’e, Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’ne iletilmiştir. Damat Ferit Paşa Hükümeti ile bağlantının kesilmesi de M. Kemal Paşa’nın isteği üzerine gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Dertli Gazetesi ve asayişle ilgili dilekler de Sivas’ta M. Kemal Paşa’ya duyurulmuştur. Bolu ile Adapazarı arasındaki Akyazı’da meydana gelen başkaldırma esnasında; İzmit, Adapazarı, Düzce ve Bolu yöneticilerinin sık sık dikkati çekilmiştir. Mutasarrıf Ali Haydar – M. Kemal Paşa görüşmeleri de, 1920 yılı içinde devam etmiştir. Sonraki Mutasarrıf Halil Bey de Bolu - Ankara ilişkilerini titizlikle ve zaman kaybetmeksizin devam ettirmiştir. 1921 – 1922 yılında, Bolu – M. Kemal teması yine tel görüşmeleri yolu ile sürdürülmüştür. Türkoğlu Gazetesi’nde yer alan bu haberler şöyledir: “Gazilik ve mareşallik ünvan ve rutbelerinin tevcihi üzerine, Bolu Gençler Birliği Riyaseti tarafından Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine hitaben çekilen tebrik telgrafnamesine cevaben Müşarünileyh Hazretleri tarafından  şeref-varit telgrafname sureti ber-vech-i zır derc-i sütun mefaharet olunur: Bolu Gençler Birliği Riyasetine, Tebriklerinize samimane  teşekkür ederim. 28.09.1921 T.B.M.M. Reisi ve Başkumandan M. Kemal” KAYNAK: http://www.bolu.bel.tr/icerik/1700/17/ataturk-ve-bolu... Devamı

18 02 2013

Bolu’nun Coğrafi Konumu

Bolu’nun Coğrafi Konumu |  görsel 1

Topraklarının yarıdan fazlası ormanlarla kaplı olan Bolu’nun yüzey şekillerinde dağlar, platolar ve ovalar önemli yer tutar. Önemli dağları güneyde Bolu Dağları, Abant Dağları , kuzeyde Sünnice Dağları, Çele Doruğu, Gerede’nin kuzeyinde Arkot ve Göl Dağları’dır. En güneyde ilk iki sıradan daha yüksek olan ve genel olarak Köroğlu Dağları adı verilen volkanik dağlar uzanır. Yöre, yağış zenginliği ve eğimlerin çokluğu nedeniyle irili ufaklı doğa ve baraj gölleri açısından zengindir. İldeki göllerden bazıları, Abant, Yedigöller, Gölcük, Yeniçağa, Çubuk, Sünnet, Karagöl, Karamurat, Sülük, Gölköy, Aladağ ve Saraycık’tır . Bolu genellikle Karadeniz iklim tipinin içinde yer almaktadır. Bunun yanında güney bölümlerinde İç Anadolu iklim tipi de görülmektedir. KAYNAK: http://www.boluesob.org.tr/boluhakkinda.php Devamı

18 02 2013

Bolu Tarihi

Bolu Tarihi |  görsel 1

Bir zamanlar Hitit imparatorluğunun sınırları içinde yer almış olan Bolu, sırasıyla; Frigya ve Lidya Krallıklarına bağlanmıştır. VI. Yüzyılda Lidya ile birlikte İran İmparatorluğunun egemenliği altına girmiştir. M.Ö.IV. yüzyılda bu toprakları Büyük İskender, Makedonya İmparatorluğuna katmıştır. M.S. II. yüzyılda Roma imparatoru Hadriyan, meşhur Romalı komutan Antonius’un doğum yeri olması dolayısıyla bu kente bir çok yapılar yaptırmıştır. IV. yüzyılda İmparator II.Theodosius kenti Honoriada eyaletinin merkezi haline getirilmiştir. Bolu, Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle Bizans İmparatorluğunun payına düşmüşse de eski önemini bu devirden itibaren kaybetmiştir. VII. ve IX. yüzyıllar arasında Anadolu içinde batıya doğru ilerleyen İslam ordularının,arada bulunan dağlar yüzünden buralara kadar sokulamamış olduğu söylenirse de XII. yüzyılda Anadolu Selçuklarının parlak devirlerinde ve izleyen yüzyılın başında İlhanlıların egemenliği sırasında iç Anadolu’nun Kuzeybatısında Türk egemenliği kurulduktan sonra, bütün bu yörenin de ele geçirilmiş olması, Bizans devri esnasında da akınlara maruz kaldığını göstermektedir. Bolu ve yöresi, II. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi tarafından fethedildiği zaman, şehir Yıldırım Beyazıt tarafından imar edilmiş, hanlar, hamamlar, yollar, camiler yapılmıştır. Timur istilasından sonra Bolu yöresi, İsfendiyar Oğullarının tecavüzüne uğramışsa da II. Murat zamanına kadar Osmanlı İdaresine girmiştir. Bolu uzun süre Anadolu ve daha sonra Kastamonu eyaletinin ilçe merkezi olarak kaldıktan sonra, 1867’den itibaren yine Kastamonu’nun bir sancağı olarak teşkilatlandırılmış, Meşrutiyetten sonra ise müstakil sancak haline sokulmuştur. Cumhuriyet devrinde İl haline getirilmiştir. KAYNAK: http://www.boluesob.org.tr/b... Devamı

18 02 2013

Bolu Ekonomisi

Bolu Ekonomisi |  görsel 1

Bolu’nun ekonomisi tarım ve ormancılığa dayanır. Fakat son senelerde sanayi ve turizm   sektörü de oldukça gelişmiştir. Toplam brüt gelirin % 40′ı tarımdan elde edilir. Faal nüfusun       % 80′i tarımla iştigal eder. Gelirin % 10′u ormancılıktan elde edilir. Tarım : Bolu bir tarım bölgesidir ve en mühim özelliği her çeşit ürünün yetişebilmesidir. Tahıl,  tarım ürünlerinin başında gelir. Başlıca yetişen ürünler buğday, arpa, çavdar, fasülye, tütün, şekerpancarı, patates, pirinç ve fındıktır. Sebze ve meyve bakımından zengindir. Amasya tipi “starkink” elması, armut, kestane, üzüm (etli beyaz, kadın parmak, narince, çavuş) ve diğer meyveler bolca yetişir. Türkiye fındık üretiminde Bolu üçüncü sıradadır. Hayvancılık : Çayır ve mer’aların çokluğu sebebiyle hayvancılık gelişmiştir. Koyun, sığır ve keçi beslenmektedir. Arıcılık da gelişmiştir. Balı ve arı sütü meşhurdur. Göllerde genelde sazan, alabalık, karabalık, yayın ve turna balığı üretilir. Ormancılık : Bolu ilinin yarısından biraz fazlası ormanla kaplıdır. Türkiye’nin orman varlığının   % 3′ü Bolu’dadır. Bolu ormanları ağaç bakımından çeşitli olduğu gibi, verim ve kalite bakımından da çok üstündür. Senede 850 bin metreküp inşaat odunu, 10.000 m3 yonga odunu ve 400 bin ster yakacak odunu istihsal edilir. Bolu’da ve Düzce’de kereste ve mobilya fabrikaları vardır. Madenler : Bolu ilinin yeraltı serveti de oldukça zengindir. Linyit, mermer, alçıtaşı, demir, manganez, antimon, amyant ve kurşun yatakları vardır. Bunlardan yalnız linyit ve mermer çıkarılmaktadır. Mengen, Seben, Düzce ve Göyn&uum... Devamı

18 02 2013

Kiliseli Han Bolu

Kiliseli Han Bolu |  görsel 1

Bizanslılardan kalma konaklama hanıdır. (Bizans döneminde kilise olarak kullanılmış olması yapı şekli ve kullanma alanı nedeniyle kuvvetle muhtemeldir.) Kitirler mahallesinin çarşı bölümünde bulunan yapı iki katlı olup alt katı hayvan barınağı, alışveriş merkezi ve kahvehane bölümünü üst katı ise  konaklama odalarını kapsar. Binaya güneyde at arabası ve suvari girecek kadar büyük bir kapıdan girilerek Üstü açık büyük bir avluya geçilir. Avlu etrafında alt kat batı ve kuzey cepheleri taş, doğu cephesi ahşap sütunlarla çevrili odalar halindedir. Bu bölüm dinlenme ve alış veriş yapmaya müsait tarzdadır. İki ahşap merdivenle çıkılan üst katta ise yatak odaları bulunmaktadır. Gerede Kitiller mahallesi Saraçlar Sokağı’nda olan bu hanın ne zaman yapıldığı kesinlik kazanamamasına rağmen, XIX.yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı, mimari üslubundan anlaşılmaktadır. Han dikdörtgen planlı olup, güney cephesinde bulunan büyük yuvarlak kemerli kapısından uzun bir giriş eyvanının ardından iç avluya ulaşılmaktadır. Avlu etrafında iki kat halinde hücreler sıralanmıştır. Bunlardan alt kattakiler ahırları, üst kattakiler ise kervan yolcularının konakladığı odalardır. Bu odaların üzerleri beşik tonozla örtülmüştür. Hanın batı kenarında sekiz, kuzey kenarında da iki hücresi bulunmaktadır. Doğu kenarındakiler yıkılmış ve sonra yenilenmiş olup, özelliğini kaybetmiştir. KAYNAK: http://bolupinartur.blogcu.com/kiliseli-tuccar-han/9662526 Devamı

18 02 2013

Asar Kalesi Bolu

Asar Kalesi Bolu |  görsel 1

Kesin tarihi bilinmemektedir. Gerede’nin 20 km. doğusunda Örencik, Çağış ve Akçaşehir köylerinin yakınında, her yöne hakim kayalık bir tepe üzerindedir. Çevrede arazi üzerinde bol miktarda Bizans seramiği görülmekte, bu da kalenin Bizans dönemine ait olduğunu göstermektedir. Ayrıca kale üzerinde kuzeye bakan bir mağara da mevcuttur. Rivayetlere göre kalenin bulunduğu tepeyle doğusundaki tepe arasında Ulusu Deresi altından bir geçitle bağlantısı bulunmaktaydı. Halk doğudaki tepede kurulan şehirde yaşamakta ve düşman saldırısı anında dere altındaki geçit vasıtasıyla Asar Kale’ye çıkarak kendilerini savunmaktaydı. Tepenin doğu tarafına inşa edilmiş olan kalenin iç kısmında şimdi girişleri kapalı olan kaya içi odalar bulunmaktadır Tamamen kayalık bir alan olan tepenin kuzey ve batı yönleri doğal sur halinde olup kaleye buradan çıkmak imkansız görünmektedir. Gerek yapı tarzı gerek hakkında aşağıda anlatılan hikaye kaleyi oldukça ilginçleştirmektedir. Çevreye olan hakimlik ve çevredeki mükemmel tabiat güzellikleri bilhassa fotoğraf meraklılarının ilgisi olacaktır. Hikayeye göre kale ile kalenin doğusunda bulunan kalenin bulunduğu tepeden den daha alçak olan tepe arasında “Ulusu” deresi altında bir geçitle bağlantı bulunmaktadır. Aslında halk bu küçük tepede kurulu şehirde yaşamakta ve bir düşman saldırısı anında dere altındaki geçit vasıtasıyla Asar Kalesine çıkarak kendisini savunmaktadır. KAYNAK: http://bolupinartur.blogcu.com/asar-kalesi/9662498 Devamı

18 02 2013

Gerede Keçi Kalesi Bolu

Gerede Keçi Kalesi Bolu |  görsel 1

Gerede’nin 5 km. kuzeyinde Arkut Dağı’nda etrafına hakim bir tepededir. Bithynialılar zamanından kalan kale, 1993 yılında restore edilmiştir. Kale hakkındaki rivayete göre şehre saldırı olduğunda halk mal ve hayvanlarıyla beraber kaleye sığınırlar ve kendilerini savunurlarmış. Yine böyle bir durumda kale etrafına yerleşen düşman gündüzleri kaleye saldırmakta fakat başarılı olamamaktaymış. Günlerce saldırılar devam etmiş ve kalede yiyecek sıkıntısı başlamış. Bir gece burada bulunan halk kaledeki tüm keçilerin boynuzlarında mum yakarak, kalenin dışına salmışlar. Bir anda büyük bir ordunun üzerlerine geldiğini sanan düşman oradan kaçıp dağılmış ve Geredeliler keçileri sayesinde düşmandan kurtulmuş. Kalenin ismi de buradan gelmekteymiş. KAYNAK: http://bolupinartur.blogcu.com/gerede-keci-kalesi/9656212 Devamı

18 02 2013

Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı Bolu

Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı Bolu |  görsel 1

Türkiye’nin en eski panayırı olan Bolu  Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı  bu sene(2010) 17-18-19 Eylül ve 1-2-3 Ekim 2010 arasında yapılacak. Panayıra özel kızarmış kaz,  sak sak helva köfter yemek,cennet bahçesi görenleri büyüleyecek. Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen hayvan panayırına katıldım. Belediyenin çok önem verdiği bu panayırda stand alanı kapmak için yarışan markalardan biri de Bolca Hindi’ydi. Eğer yolunuz düşer de Bolu’ya gelirseniz Bolca Hindi’li döneri tavsiye ederim. Diğer dönerlerinden farklı olarak özel Bolca sosundan döküyorlar. Türk damak tadına çok iyi uyan sosun içinde yayla otlarından yapılmış tereyağlı karışımdan denemenizi tavsiye ederim. Belediye Başkanı Ömer Baygın,  yıllardan beri süregelen Hayvan ve EmtiaPanayırı’yla ilgili şu açıklamalarda bulundu;Gerede’de sosyal hayatın canlanmasını sağlayan,  Türkiye’nin en büyük hayvan pazarının kurulduğu,  kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ürünlerini satma imkânı bulduğu,  Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlarımızın alışverişte bulunduğu,  kış ayına girerken halkımızın geleneksel olarak patates,  soğan,  baklagiller gibi temel ihtiyaçlarını toplu olarak uygun fiyata alabildikleri; başlangıç tarihi bilinmeyen geçmişi yüzyıllara dayanan panayırlarımız Eylül ve Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. EN İYİ ŞEKİLDE YAPILACAK “Belediye olarak panayırların en güzel şekilde yapılabilmesi için hazırlıklara başlamış bulunmaktayız. Belediye Meclisi olarak aldığımız karar gereği önceki yıllarda başladığımız tarihlerden ziyade,  bu yıl biraz daha erken bir tarihte başlayacağız. Bunun sebebi de malum Ramazan ayı her yıl 1... Devamı

18 02 2013

Akkaya Travertenleri Bolu

Akkaya Travertenleri Bolu |  görsel 1

Bolu, Mudurnu karayolunun güneyinde, Çepni Köyü yolunun batısında Akkaya Travertenleri bulunmaktadır. Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki tek örnek olan Akkaya Travertenleri doğal yapısı ile günümüze kadar gelebilmiştir. Akkaya Travertenleri, doğu-batı doğrultusunda 250 m. uzunlukta bir oluşum ve bu oluşumun 100 m. batısında 50 m. ölçülerinde yeni ve daha küçük bir başka oluşumdan meydana gelmektedir. Travarterlerin oluşumunu sağlayan su, travarten üzerinde yer alan bir gölde toplanmakta ve oradan dağılmaktadır. Bolu’nun pamukkalesi olarak görülmeğe değer bir güzelliğe sahiptir. Yemyeşil doğa ile bütünleşen bir manzara sergiler. Dinlenmek ve piknik yapmak isteyenler için eşsiz bir yerdir. Akkayalardan çıkan maden suyu değişik bir tatta ve 20ºc sıcaklığında olup, modern tesislerde şişelenerek tüketime sunulmaktadır. KAYNAK: http://bolupinartur.blogcu.com/akkaya-travertenleri/9612442 Devamı