181 Takipçi | 32 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Artvin Tanıtım

Aydın Resimleri

Diyet

Ankara Tanıtım

Ada Resimleri

Ankara Resimleri

Adana Tanıtım

Artvin Resimleri

atatürk

bayrak resimleri

bebek resimleri

beşiktaş resimleri

Düzce Tanıtım

Edebiyat

cep telefonu resimleri

çiçek resimleri

Bartın Resimleri

belgesel videoları

animasyon videoları

doğa resimleri

amatör videolar

Bursa Tanıtım

fenerbahçe resimleri

galatasaray resimleri

hayvan resimleri

eski istanbul

Ardahan Tanıtım

güzeller galerisi

komik resimler

asker resimleri

aile

çocuk

mizah

sağlık

ünlü resimleri

Bilim

Şehir Yaşamı

Din

antik resimler

siyah beyaz resimler

İş Hayatı

Bartın Tanıtım

Aydın Tanıtım

tüp bebek

Amasya Resimleri

Eğitim

ilginç resimler

Yalova Tanıtım

karikatürler

Kilis Tanıtım

reklam resimleri

araba resimleri

Motosiklet Resimleri

uçak resimleri

uzay resimleri

duygusal resimler

bitki resimleri

traktör resimleri

ev dekorasyonu

fantazi resimleri

hareketli resimler

aşk resimleri

Balıkesir Tanıtım

animasyon resimleri

Ardahan Resimleri

haberler

Ağrı Resimleri

Aksaray Resimleri

video

Kış Resimleri

Sonbahar Resimleri

Afyon Resimleri

Bilgisayar Oyunları

Aşk

Yemek

Teknoloji

Kariyer

Spor

Hayvanlar

Hobi

Otomobil

Yaşam

Tarih

Ülkeler

Çocuk resimleri

Akik taşı resimleri

Zümrüt Resimleri

Elmas Resimleri

Yakut Resimleri

Yaz Resimleri

İlkbahar Resimleri

Mücevher Resimleri

Akvaryum Resimleri

Ayrılık Resimleri

Deniz Resimleri

Ağaç Resimleri

Adana Resimleri

Adıyaman Resimleri

Magazin

Komik Yazılar

İnternet

Antalya Resimleri

Balıkesir Resimleri

Batman Resimleri

Bayburt Resimleri

Bilecik Resimleri

Bingöl Resimleri

Bitlis Resimleri

Bolu Resimleri

Noel Baba Resimleri

Burdur Resimleri

Bursa Resimleri

Çanakkale Resimleri

Çankırı Resimleri

Çorum Resimleri

Denizli Resimleri

Adıyaman Tanıtım

Afyonkarahisar Tanıtım

Ağrı Tanıtım

Karabük Tanıtım

Amasya Tanıtım

Magazin Haberleri

Antalya Tanıtım

Bilecik Tanıtım

Bingöl Tanıtım

Bitlis Tanıtım

Bolu Tanıtım

Burdur Tanıtım

Çanakkale Tanıtım

Çankırı Tanıtım

Osmaniye Tanıtım

Şırnak Tanıtım

Türk Kültürü

Uzay

Batman Tanıtım

Diğer İçeriklerim (32767)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (181)
19 02 2013

Atatürk Ve Çanakkale

Atatürk Ve Çanakkale |  görsel 1

KISACA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ ÜN HAYATI 1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Harp Akademisi’nden yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak Şam’da göreve başladı. Osmanlı Devleti zamanında Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Havza ve Amasya Genelgelerini yayınladıktan sonra, Erzurum ve Sivas Kongrelerini topladı. Sivas Kongresi ile bütün milli cemiyetleri tek çatı altında birleştirerek Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ni kurdu. Sivas Kongresi’nin ardından İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmesini yaptı. Böylece İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetinin varlığını resmen tanımış oldu. Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. 5 Ağustos 1921’de kendisine Meclis tarafından Başkomutanlık görevi verildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Büyük Taarruzu yöneten ve düşmanın tamamen yurttan atılmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. 19... Devamı

19 02 2013

Çanakkale Tarihi

Çanakkale Tarihi |  görsel 1

Eski çağlarda HELLESPONTOS ve DARDANEL olarak anılan Çanakkale M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim alanı niteliğini korumuştur. Erken Bronz Dönemi’nden bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan Çanakkale; Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır. Yörede yaşayan topluluklara ekonomik ve askeri üstünlük sağlamış, onlar da uygarlık alanında çağdaşlarını geçmişlerdir. Ancak bu durum, yöreyi çeşitli göç ve istila hareketlerinin hedefi yapmıştır. Değişik tarihlerde yerleşmek ya da yağmalamak amacıyla bölgeye gelenler olmuş, her iki durumda belirli kültür alışverişini yoğunlaştırmıştır. Bu kültürel yoğrulma, yüzyıllar boyu kesintilerle sürmüş, bunun sonucu oldukça renkli bir kültür mozaiği ortaya çıkmıştır. Boğazın en dar yerinde Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli yakasında Sestos dolaylarında Kilitbahir, Anadolu yakasında Abydos dolaylarında Sultaniye (Kale-i Sultaniye) ya da Çanak Kalesi adı ile anılan kaleler yapılmıştır. Bugünkü Çanakkale İli’nin adı Anadolu yakasındaki Çanak Kalesinden gelmektedir. Yörenin en eski halkı Beşiktepe ve Kumtepe yerleşmelerinden bilinen Kalkolitik Dönemin yerli halkıdır. Bunları, İ.Ö. 3000′lerden 1200′lere kadar herhangi bir dış etki altında kalmadan yaşamlarını sürdüren Troya halkı izler. Bundan sonra sırasıyla Troya Savaşları ile Akalar, Ege göçleri ile çeşitli kavimler gelmiştir. En son olarak Sicilyalı Komutan Roger De Flor’un ölümüyle buyruğundaki Katalonyalılar bir süre etkinliklerini sürdürseler de, daha sonra Türkler’le yaptıkları bir anlaşma ge... Devamı

19 02 2013

Çanakkale kent tarihi

Çanakkale kent tarihi |  görsel 1

Osmanlı egemenliğine giren, Boğaz’ın kıyısına kurulmuş kentin çekirdeğini 1462 yılında Çimenlik Kalesi’nin etrafında başlayan yerleşim oluşturuyor. Günümüzde de iyi durumda olan ve Askeri Deniz Müzesi ile birlikte görülebilen kalenin ve boğazın savunulmasında görevli asker ve idareci sivil memur müslümanlar ilk olarak Fatih Camisi civarındaki Cami-i Kebir mahallesini kurdular. Aynı dönemde kalenin yapımında çalışan Romanlar da Çay Mahallesini oluşturdular. Bu iki mahallenin oluşumundan sonra yoğun olarak denizcilik ile uğraşan Rumlar çevreden kente geldiler Cami-i Kebir mahallesinin kuzey yönünde Rum mahallesi oluşturdular. Ermeniler de Rumlarla aynı dönemde Zafer Meydanı kilise civarına yerleşerek kendi mahallelerini kurdular. Kentin çarşısı da bu durumda kalenin kuzeyinden doğu yönüne doğru yerleşti. Sarıçay kenarında küçük sanayi yer alırken zanaatkârlar da Ermeni mahallesinin güneyi ile Çay Mahallesinin doğusunu mekan tuttular. Liman kenti olurken Bir dönem Kale-î Sultaniye olarak anılan kentin günümüzdeki adının kalenin çanağı andırmasından ya da yöredeki çanak-çömlek yapımcılığından geldiği düşünülüyor. 18. yy’a kadar kent olma yolunda belirli bir gelişme gösteren Çanakkale, Boğazlarda ekonomik faaliyetin yoğunlaşması ile bir liman kenti olmaya ve zenginleşmeye başlar. Eski mahalleler büyürken ticari faaliyeti yürüten Yahudiler kentin doğu tarafına yerleşerek Musevi mahallesini kurarlar. Boğaz ticareti ve liman kenti olarak oynadığı rol kente ticari ataşelikler ve fahri konsoloslukların gelmesine neden olur, bu temsilciliklerin sayısı kısa zamanda yirmiyi bulur. Bunlar Kordon boyunca ticari ataşelikler mahallesini oluştururlar. 19. yy’da Osmanlı&r... Devamı

19 02 2013

Çanakkale’nin antik tarihi

Çanakkale’nin antik tarihi |  görsel 1

Dardasın… Hellespontos… Dardanelles ve Hellespontos Çanakkale’nin bilinen en eski adları. Dardanelles Troya’nın mitolojik atalarından Dardanos’tan türetilmiş……Antik Çağ’daki adı Hellespontos ise mitolojiye dayanıyor. Antik çağ yazarlarının çok işlediği “Altın Post” mitolojik öyküsünde Karadeniz’e, Kolkhis ülkesine altın postlu koça binip gitmek için boğazı geçerken koçtan düşen Helle’den geliyor ve anlamı Helle’nin Denizi.İki kıta arasında bir geçiş noktası olmanın yanı sıra Doğu Roma, Bizans yani İstanbul’a deniz yoluyla ulaşmak; verimli Karadeniz’le ticaret yapmak için Akdeniz ülkelerinin; bir iç deniz olan ve açık denizlere ancak İstanbul ve Karadeniz boğazlarından geçerek ulaşılabilen Karadeniz ülkelerinin ilgisini çekti.Kimi zaman gemileri birbirine bağlayıp bir köprü kurarak, bazen de dubalardan köprü oluşturarak ordular kıtadan kıtaya geçtiler.Dardanos’la ilgili buluntular yok ama tarihinin Troya’dan önceye dayandığı düşünülüyor. Uzun yıllardır süren kazılarda ortaya çıkarılan I. Troya’nın kuruluşu İ.Ö. 3000 yıllarına vardığına göre yörede bilinen yerleşimin 5 bin yılı aşan bir tarihi var.İ.Ö. 3000 yılında kurulan Troya 500 yıl sonra bir depremle yıkılmıştı, sonra defalarca yeniden kurulup yeniden yıkılacak Troya büyük bir uygarlık kurmuştu. Bölge bir çok uygarlığa ev sahipliği yaptı, bir çok uygarlık dönem dönem bölgeye egemen oldu. İ.Ö. V. Yy’de bütün Anadolu’da sel gibi yayılan Persler egemen oldular. İ.Ö. 386′da Persler ile Spartalılar arasında yapılan “Kral Barışı” ile bölgede Pers egemenliği iyice pekişti. Pers Kralı Ks... Devamı

19 02 2013

Çanakkale’nin Coğrafi Yapısı

Çanakkale’nin Coğrafi Yapısı |  görsel 1

  Çanakkale Türkiye’nin kuzeybatısında Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve kendi adını taşıyan Boğaz’ın iki yakasında kurulmuştur. Arazi Yapısı Çanakkale; Balkan Yarımadası’nın Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlanmış Gelibolu Yarımadası ile, Anadolu’nun batı uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir. Avrupa ve Asya’da toprakları bulunan Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir il sınırları ile çevrilidir. İl sınırlarına; Ege Denizinde Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada ile Bozcaada ve Tavşan Adaları da girer. İl , 25° 40′-27°30′ doğu boylamları ve 39°27′-40°45′ kuzey enlemleri arasında 9.933 Km2 lik bir alanı kapsar. İlimizin topraklan büyük bir kısmıyla Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümüne; Edremit Körfezi kıyısındaki küçük bir alanı ise, Ege Bölgesine girer. Anadolu Yarımadası’nın en batı noktası Baba Burnu ile Türkiye’nin en batı noktası olan Gökçeada’daki Avlaka Burnu il sınırları içerisindedir. İlin toplam kıyı uzunluğu 671 km.dir. İLÇELERİN YÜZÖLÇÜMÜ ve YÜKSEKLİK VERİLERİ   İlçe Yüzölçümü (km2) İl Yüzölçümüne Oranı (%) Yükseklik (m)   MERKEZ 928 10 2 AYVACIK 893 9 273 BAYRAMİÇ 1.284 13 95 BİGA ... Devamı

19 02 2013

Çanakkale’nin İdari Durumu

Çanakkale’nin İdari Durumu |  görsel 1

  İDARİ TARİHÇE Çanakkale şehrinin odak noktası olarak bilinen ilk kale, Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. Kale üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmed’e ait yazıtın 1452′de yapıldığı sanılmaktadır. Kale-i Sultaniye adı ile bilinen yapının “Sultaniye” ismi , Evliya Çelebiye göre “1658 yılında padişah IV. Mehmet’in annesinin yardımı ve Köprülü Mehmet Paşa’nın teşebbüsü ile yapılan kalelere verilmek istenen isimden ileri gelmektedir. Evliya Çelebi, Çanakkale’nin düz bir ovada, bağ ve bahçeler içinde iki bin evin oluşturduğu bayındır bir şehir olduğunu anlatır. Çanakkale XVIII. yüzyılda ipek, yelkenbezi, çanak, çömlek imal eden bir merkez olarak tanınmıştır. Özellikle çanak- çömlekçilik çok gelişmiştir. Bu nedenle, zaman zaman “Boğaz Hisarı” da denilen “Kale-i Sultaniye” yerine “ÇANAKKALE” ismi kullanılmaya başlanmıştır. Biga sancağı kurulunca merkezi “Kale-i Sultaniye” kasabası olmuştur. Biga mutasarrıfı aynı zamanda Boğaz Muhafızlığı görevini yapardı. 1770′te Çeşme Deniz Savaşı’nda yararlılık ve kahramanlık gösteren donanmamızın ikinci komutanı Cezayirli Gazi Hasan Paşa’ya Kaptan Paşa’lıkla birlikte Çanakkale Boğaz Muhafızlığı görevi verilmiştir. Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında kaldırılmasıyla, bunları yok eden Yüzbaşı Karacehennem İbrahim Ağa, Paşa’lığa yükseltilmiş, Biga Mutasarrıfı ve Çanakkale Boğaz Muhafısı olmuştur. Halk arasında Arap İbrahim Paşa diye anılanbu zat, Çanakkale’nin mimarı için yoğun bir çaba harcamış, 180′ta Çınarlık Camii (Kurşunlu Cami) yapılmıştır. 1866 yılında Kale-i Sultaniye, “Adalar Vilayeti” nin merkezi ol... Devamı

19 02 2013

Çanakkale’de Ulaşım Ve Altyapı

Çanakkale’de Ulaşım Ve Altyapı |  görsel 1

Karayolu İlin toplam karayolu uzunluğu 1.065 km. olup, bunun 513 km.si devlet yolu, 552 km.si il yoludur. İl yollarının % 98’i asfalt, devlet yollarının % 97’si tümü asfalttır. İl’de yolu olmayan köy yoktur. 3.470 km. köy yolu ağının 2.268 km.si (% 65) asfalt, 1.057 km.si (% 31) stabilize, 145 km.si (% 5) tesviye yoldur. İl çapında 1. derece köy yolu toplam 2.288 Km olup, bunun % 85′i asfalttır. Denizyolu Denizyolu ulaşımı Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Gökçeada ve Bozcaada-Yükyeri arasında karşılıklı feribot seferleri ile Bozcaada ve Gökçeada’ya Çanakkale’den hızlı feribot seferleri GESTAŞ tarafından yapılmaktadır. Çanakkale Merkez, Eceabat, Gelibolu, Lapseki, Ezine-Geyikli Yükyeri, Bozcada, Gökçeada, Çardak ve Kabatepe’de iskeleler bulunmaktadır. Ayrıca Çanakkale Kepez Limanı ile Ezine’de Akçansa Çimento Fabrikasına, Biga’da İçdaş’a ait liman bulunmaktadır. Havayolu İl Merkezinde 1.800×30 boyutlarında bir havaalanı mevcut olup, haftanın her günü İstanbul ve Ankara’dan tarifeli seferler yapılmaktadır. Gökçeada’da askeri ve insani amaçlı 2 havaalanı bulunmaktadır. Enerji (Elektrik, Rüzgar, Doğalgaz) İlimiz Çan ilçesinde kurulu 2 x 160 mw gücündeki 18 Mart Çan termik Santrali’nde elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ilimizde önemli bir üretim potansiyeli bulunan rüzgar enerjisinden yararlanmak amacıyla Bozcaada’da 10,2 mw, Merkez İntepe’de 30.4 mw gücünde, Gelibolu’da 14,9 mw gücünde ve Ezine / Üvecik’te 20,8 mw, Ezine’de 22,5 mw, Ezine / Mahmudiye’de 30 mw, Ayvacık’ta 5 mw gücünde olmak üzere toplam 133,8 mw gücü... Devamı

19 02 2013

Çanakkale’nin Ekonomik Yapısı

Çanakkale’nin Ekonomik Yapısı |  görsel 1

İl ekonomisinde tarım en önemli faaliyet olmakla beraber son yıllarda tarıma dayalı sanayi kolları gelişme göstermekte ve buna bağlı olarak ekonomide sanayinin payı artmaktadır. 2011 yılı TÜİK verilerine göre TR 22 (Çanakkale-Balıkesir) Bölgesinde istihdam edilen nüfusun (575 bin kişi) %39,7’si tarım (Türkiye % 25,5), % 18,6’sı sanayi (Türkiye % 26,5) ve % 41,7’si hizmetler (Türkiye % 48,1) sektöründe çalışmaktadır. TÜİK tarafından açıklanan 2011 yılı işsizlik verilerine göre TR 22 (Çanakkale-Balıkesir) Bölgesinde işsizlik oranı % 5,3’dür. En düşük işsizlik oranları sıralamasına göre TR 22 (Çanakkale-Balıkesir) Bölgesinde 26 bölge arasında 2. sırada yer almakta olup Marmara Bölgesi’nde ise en düşük işsizlik oranına sahiptir. TUİK tarafından İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzeye karşılık gelen 26 bölge için yapılan Gayri Safi Katma Değer Hesabı (GSKD) çalışmaları sonuçlarına göre; TR22 Balıkesir Çanakkale bölgesinde 2008 yılında GSKD 18 Milyar 453 Milyon 821 Bin TL, kişi başına gayri safi katma değer de 11.528 TL  (9.000 $)  olarak hesaplanmıştır. İl yüzölçümünün % 54′ünü ormanlar, % 33′ünü tarım yapılan arazi, % 3′ünü çayır ve meralar, % 10′unu kültür dışı araziler kaplamaktadır. Tarım arazisinin  % 79′u tarla arazisi, % 6′sı sebze, % 4′ü meyve, % 2′si bağ, % 9′u zeytinliktir. İlin toplam tarım alanı 330.337 ha. olup, 177.953 ha. alanı sulanabilir arazidir. Toplam 80.141 ha. (% 45) alan sulanmakta olup, bunun 72.390 ha’ lık kısmı (%90) devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye toplam şeftali üretiminin % 16’sı, s... Devamı

19 02 2013

Çanakkale Belediyesi Tarihi

Çanakkale Belediyesi’nin kuruluşu 1912 yıllarına dayanır. Belediyenin ilk kuruluşunda Belediye Başkanlığı yapmış kişi Operatör Aziz Bey’dir. Operatör Aziz Bey 1912 – 1914 yıllarında Belediye Başkanlığı yapmıştır. Diğer Belediye Başkanları sırayla; 1-     Operatör Aziz Bey (1912 – 1914 / Cerrah) 2-     Hamamcı Ahmet Efendi 3-     Demircioğlu Mustafa (1922 / Tüccar) – CHP 4-     Cebidelik Mehmet Rasim (1923 / Çiftçi) – CHP 5-     Ezineli Salih Efendi (1924 / Tüccar) – CHP 6-     Süleyman Sami Kepenek (1925 / Çanakkale Milletvekili) – CHP 7-     Sırrı Kayaalp (1925 – 1929 / Emekli Binbaşı) – CHP 8-     Veli Yaşin (1929 – 1935 / Ziraatçi – Milletvekili) – CHP 9-     Osman Günel (1935 – 1937 / Avukat) – Demokrat Parti 10- Şemsettin Çamoğlu (1937 – 1938 / Diş Hekimi) – Demokrat Parti 11- Nazım Demircioğlu (1938 – 1940 / Kereste Tüccarı) – CHP 12- İhsan Berkin (1940 – 1945 / Fotoğrafçı) – CHP 13- Nazmi Dolunay (1945 – 1946 / Emekli Yarbay) – Demokrat Parti 14- Naci Dura (1946 – 1956 / Tüccar) – CHP 15- Nadir Sunaylı (1950 – 1952 / Eczacı) – Demokrat Parti 16- Haydar Pakel (1952 – 1955 / Eski Belediye Muhasibi) – Demokrat Parti 17- Sadi Fenercigil (1955 – 1960 / Tüccar) – Demokrat Parti 18- Niyazi Delekay (1960 – 1961 / Vali) 19- Ziya Heşer (1961 – 1962) 20- Nevzat Baykal (1962 – 1963) 21- Sadi Fenercigil (1963 – 1968 / Tüccar) – Demokrat Parti 22- Reşat Tabak (1968 – 1980 / Tornacı 3 d&o... Devamı

19 02 2013

Akbaş Kalesi Çanakkale

Akbaş Kalesi Çanakkale |  görsel 1

Kale, Uluflu Tepe eteklerinde, Akbaş Şehitliği’nin batısında yer alır. Çanakkale Boğazı’nın en dar ikinci noktasındadır. Stratejik konumu, su kaynaklarının varlığı ve doğuda küçük bir limanın olması bakımından kalenin buraya inşa edilmesinin en büyük nedenleridir. Kale, Bizans Dönemi’nde (İmparator Justinianus) yapılmıştır. Kalenin batısında Sestos antik yerleşmesinin bulunduğu höyük vardır. Kalenin önündeki liman, özellikle M.Ö. 5.yy.’da tahıl yükleme işlemlerinde önemli bir noktadır. Bu kale, daha sonra Osmanlılar’a hediye edilmiştir. Günümüzde, çeşitli zamanlarda kale taşlarının başka yerlerde kullanılmış olması sonucu, oldukça yıkık bir vaziyettedir. Fakat günümüzde hala surların bir kısmı ayaktadır. Kalenin hemen doğusunda İslami bir tekke bulunmaktadır. Akbaş Kalesi, 14 Kasım 1980 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından “Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir KAYNAK: http://www.canakkaleili.com/akbas-kalesi-sestos-kalesi.html Devamı