181 Takipçi | 32 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Artvin Tanıtım

Aydın Resimleri

Diyet

Ankara Tanıtım

Ada Resimleri

Ankara Resimleri

Adana Tanıtım

Artvin Resimleri

atatürk

bayrak resimleri

bebek resimleri

beşiktaş resimleri

Düzce Tanıtım

Edebiyat

cep telefonu resimleri

çiçek resimleri

Bartın Resimleri

belgesel videoları

animasyon videoları

doğa resimleri

amatör videolar

Bursa Tanıtım

fenerbahçe resimleri

galatasaray resimleri

hayvan resimleri

eski istanbul

Ardahan Tanıtım

güzeller galerisi

komik resimler

asker resimleri

aile

çocuk

mizah

sağlık

ünlü resimleri

Bilim

Şehir Yaşamı

Din

antik resimler

siyah beyaz resimler

İş Hayatı

Bartın Tanıtım

Aydın Tanıtım

tüp bebek

Amasya Resimleri

Eğitim

ilginç resimler

Yalova Tanıtım

karikatürler

Kilis Tanıtım

reklam resimleri

araba resimleri

Motosiklet Resimleri

uçak resimleri

uzay resimleri

duygusal resimler

bitki resimleri

traktör resimleri

ev dekorasyonu

fantazi resimleri

hareketli resimler

aşk resimleri

Balıkesir Tanıtım

animasyon resimleri

Ardahan Resimleri

haberler

Ağrı Resimleri

Aksaray Resimleri

video

Kış Resimleri

Sonbahar Resimleri

Afyon Resimleri

Bilgisayar Oyunları

Aşk

Yemek

Teknoloji

Kariyer

Spor

Hayvanlar

Hobi

Otomobil

Yaşam

Tarih

Ülkeler

Çocuk resimleri

Akik taşı resimleri

Zümrüt Resimleri

Elmas Resimleri

Yakut Resimleri

Yaz Resimleri

İlkbahar Resimleri

Mücevher Resimleri

Akvaryum Resimleri

Ayrılık Resimleri

Deniz Resimleri

Ağaç Resimleri

Adana Resimleri

Adıyaman Resimleri

Magazin

Komik Yazılar

İnternet

Antalya Resimleri

Balıkesir Resimleri

Batman Resimleri

Bayburt Resimleri

Bilecik Resimleri

Bingöl Resimleri

Bitlis Resimleri

Bolu Resimleri

Noel Baba Resimleri

Burdur Resimleri

Bursa Resimleri

Çanakkale Resimleri

Çankırı Resimleri

Çorum Resimleri

Denizli Resimleri

Adıyaman Tanıtım

Afyonkarahisar Tanıtım

Ağrı Tanıtım

Karabük Tanıtım

Amasya Tanıtım

Magazin Haberleri

Antalya Tanıtım

Bilecik Tanıtım

Bingöl Tanıtım

Bitlis Tanıtım

Bolu Tanıtım

Burdur Tanıtım

Çanakkale Tanıtım

Çankırı Tanıtım

Osmaniye Tanıtım

Şırnak Tanıtım

Türk Kültürü

Uzay

Batman Tanıtım

Diğer İçeriklerim (32767)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (181)
11 09 2013

Cahillye dönemi din anlayışı ve var olan dini inançlar

  Arabistan’da  dini  yapı çeşitlilik  arz  eder. Çünkü  bölge  farklı  dinlerin ve  inanışların  yaşandığı ve yayıldığı  bir  yerdi. Hz. Nuh’un dan  sonra buraya  yerleşen kavimlere Allah (cc)  tarafından çok dayıda  peygamber  gönderildi. Ad  kavmine Hz. Hud, Semud  kavmine  Hz. Salih, Filistin bölgesine Hz. İbrahim ve  yeğeni  Lût e  bir çok  peygamber’in  gönderilmesi, yine komşu  ülke Mısır’a Hz. Musa  ve Hz. Yusuf’un  peygamber  olarak  gönderilişi  dini  çeşitliliği  artıran  en büyük  faktördür. Adı  zikredilen  peygamberler  bu bölgelere  kendi  dini  inanışlarını  empoze  etmeleri  sonucu Arabistan  yarım  adası  dini  çeşitliliğin  yaşandığı  yer  oldu.

         Arabistan’ın   coğrafi  konum  olarak  bir  çok  kıtanın  ortasında bulunması  ve ticaret  yollarının bu  bölgeden  geçmesi  sebebiyle  dış gelişmelere açık toplum protipi meydana  gelmesi ile yukarda  bahsedilen farklı  dini  inanç  ve kültlerin bölgeye  yayılması kolay  oldu. Yine  Arabistan komşu Roma ve Sâsanî devletlerden  dini  kavga ve ayrılmalar sonucu ülkesini terk edenlerin sığınağı  oldu. Hal  böyle  olunca  Arabistan’da  Yahudîlik, Hıristiyanlık, Sabîlik, Mecusilik, Haniflik ve Putperestlik gibi bir çok  dinin  yaşandığı  ve  yaşanabileceği  bir bölge  haline  geldi.

1- Putperestlik: Arapçada esnâm yani putçuluk  Hz. İsmail’den sonra İslamiyet’in doğuşuna kadar var  olan bir  din anlayışıdır.[1] Araplarda var  olan  bu  inanç Henoteizm ve Gnostizim’i  bünyesinde  barındırır. Gnostizim  anlayışına  göre varlıklar arısındaki sınıflandırmadan  hareketle her şeyde  bir  sınıflandırma  mevcuttur. Bu  sebeple üstün ve  müteal olan Allah’a ancak  onun kızları olan  melekler  yani  putlar  ile ulaşılabilir. Henoteizm  anlayışı da bu  düşünce  ile  paralel  olup  çeşitli  kutsallıklardan birini  en kutsal  görmedir ki  putperestlikle  örtüşen  yönleri  fazladır. Nitekim Kâbe’de  bulunan 360  puttan Hübel’i  en  üstün görmeleri bu  inancın  göstergesidir. Putpereslik Arap  yarım  adasında, Cürhümlüler ile savaşarak Mekke  yönetimini  ele  geçiren Huzaa  kabilesinden Amr b.  Luhay  şam yolculuğu  sırasında öğrendiği putperestliğin sembolü  olan putları Kâbe’ye  getirmesi başladı .[2] Huzaa  kabilesi eliyle  yayılan putçuluk  kısa  sürede bölgede  yayıldı. Her insan  kendi  eliyle  zihninde  oluşturduğu  tanrı  motifini  işler  ve  ona  has  bir  de  oda  yaparak  burayı  ibadet  hane  görürdü. Bu  putlara  kısaca  göz  atmak  gerekirse:

a- Hübel: Kırmızı akik  taşından imal  edilen, insana benzeyen bu  put  Kureyş halkının savaş  ilahıdır.[3] Kâbe’de  bulunan  putların  en büyüğü  olan Hübel’i Amr b.  Luhay’ın Şam’dan  getirdiği  rivayet  edilir.

b-Lât:  Taif’de  meskun olan Sakif  kabilesinin  putudur.

c-Menat: Medine’de  bulunan  Evs  ve Hazrec  ile  civar  müşrik kavimlerin putudur.

d-Uzzâ: Bir kaya  parçası veya  ağaç  şeklinde  olan  “Uzza” çok  kuvvetli  anlamına  gelir. Sağlam ismi  verilmesine  bakılırsa  madeninin  ağaç  değil de  kaya  olması  ihtimali  daha  kuvvetli  görünür. Mekke  yakınlarında ki  Gatafan  kabilesinin  putu  idi.

e- Yâgus: Arslan  şeklinde  olan Yâgus, Tayy  kabilesinin  putu idi.

f-Yâug: At  şeklinde  olan Yâug, Yemen’de yaşayan  Hemedan kabilesinin  putu  idi.

g- Nesr: Kartal  suretinde  olan Nesr,  Zulkuba  kabilesinin  putu idi.

h- Vedd: Sevgi  anlamına  gelen  Vedd Beni Kelb kabilesinin  putu  idi.

ı- Süvâ: Hüzeyl  kabilesinin putu  idi.

i- Usaf ve Nâile: Kureyş  kabilesine  ait  putlardı. [4] Ortaya  şöyle  bir  tablo  çıkmaktadır:

Putun Adı

Yeri

Bu Puta Tapan Kabile

Lât

Tâif

Sakîf

Uzzâ

Mekke

Gatafan

Menât

Medine

Evs, Hazrec ve Gassân

Nesr

-

Zulkuba

Vedd

Devmetu’l-Cendel

Kelb

Süvâ’

-

Huzeyl

Yâgûs

-

Tayy

Yâuk

_

Hemedan

Usaf ve Nâile

Mekke

Kureyş

          Kuran-ı  Kerîmde  bu  putların  isimleri  bazı  ayetlerde  şöyle  zikredilir: “İnsanlara:'Sakın tanrılarınızı bırakmayın. Vedd, Süvâ’, Yeğûs, Yeûk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin' dediler.”[5]  Başka  bir  ayette  ise: "Gördünüz mü o Lât ve Uzzâ'yı? Ve üçüncüleri olan ötekini, Menât'ı" buyrulur.[6]

           Hz.  İsmail ile Allah  anlayışına  sahip  olan  Araplar Amr b. Luhay  tarafından  getirilen putperestliği  kabullerinin sebebi putların üzerinde  bir Allah  telakkisinin bulunması olsa  gerek. Ancak  tasavvur  edilen  bu  Allah erişilmesi  gayet zor olduğu  için  ona  ulaşabilmek  için  putların  aracılığı  şarttı. Araplar arasında putlara saygısızlık edenler de olurdu. Onlar dünyevî menfaat için bunlara taptıklarından ve putların huzurunda fal oklarıyla çektikleri kur’anın bazen kendi istekleri doğrultusunda çıkmasını istediklerinden, arzuları gerçekleşmediği takdirde kızarlar ve putlara hakaret ederlerdi.[7]

       Çöllerde  göçebe  olarak  yaşayan  bedevilerde  var  olan  şeytan  tapma  inancı  da putperestliğin  getirdiği inanış  şekliydi.  Şeytan  tapma  inancı  ile  birlikte putlara  tapan bedeviler, puthane  olarak  düşündükleri kırmızı bir  çadıra putlarını  koyarak  yanlarında  taşırlardı.[8]

2- Hanîflik: Arap yarım adasında  özellikle  de Hicaz  bölgesinde politeisler  arasında  yaşayan  ve  kendilerine  “Hanif” denilen  kimseler mevcuttu. Yahudi  ve  Hristiyan  olmayan bu  kimselerde Allah inancı  mevcuttu.[9] Haniflik  din miydi, yoksa inanış  mıydı noktasında  farklı  görüşler ileri  sürülür. Eğer Haniflik  din  ise bu  din Hz. İbrahim’e  değil  İsmail’e tedi  edilmiş  olmalıydı. Çünkü  bölgede  peygamber  olarak  görevlendirilen İsmail’di. Kanaatimize  göre Haniflik  din değil de Hz. İbrahim’in etraftakilere  yaymış  olduğu saf  bir  inanış  şekli  idi.

         İslamiyet’e  benzeyen  bu  inanışın  tanınmış  bir  kaç  taraftarları  şunlardır: Varaka b. Nevfel, Ubeydullah b. Cahş, Osman b. Huveyris ve Zeyd b. Amr’dır.[10]

3- Hıristiyanlık: Hristiyanlık  Arap yarım  adasına  daha  çok  komşu  ülkeler  tesiri  ile  yayıldı.  Kuzeyde Hıristiyan Roma  imparatorluğu  ile  komşu  olan Gassan, Huzaa ve Rebia  kavimleri  arasında  etkileşimden  dolayı  Hıristiyanlık  yayılmış  durumda  idi.[11]  Güneyde  ise Habeşli  Hıristiyanlarla  ilişki  içerisinde  olan Yemen ve Necran’da Hıristiyanlık  yaygındı.[12]

4-Yahudilik: Babil sürgünü sırasında Medine  ve Hayber’e  yerleşen Yahudi  toplulukları  burada  uzun  yıllar  hüküm  sürdüler.  Yhudiliğin  inanç  ve  ritüelleri Arap  yaşayış  tarzına uymamasından  olsa  gerek  Araplar  arasında Yahudilik fazla yayılmadı.

5- Mecusilik: Sâsânî  imparatorluğunun  resmi  dini  olan Mecusilik  yani  Zerdüşttîlik  Araplar   arasında  fazlaca  itibar  görmedi.  Sadece Sâsânî imparatorluğuna  yakın olan  Kuzey  Arabistan’da  bu  dinin etkileri  görülmekteydi.

 

HATEM


[1] Ne’şet Çağatay, İslamdan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı,  Ankara  Ünv. Basımevi, Ankara 1963, s. 95-96

[2] İbrahim Sarıçam, Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet Yayınevi, Ankara 2004, s. 52

[3] Hayati Ülkü, Başlangıçtan Günümüze İslam Tarihi, Akit Yayınları 1979, s. 48

[4] Çağatay, 98; Ülkü, 48; Sarıçam,52

[5] Nuh, 23

[6] Necm, 19-20

[7] Çağatay, 102-203; Ülkü, 50; Sarıçam, 53

[8] Bernard Lewıs, Tarihte Araplar, Çev: Hakkı Dursun Yıldız, Edebiyat Fakültesi Basım evi, İstanbul 1979, s. 28

[9] Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi,Fakülte Kitabevi, Isparta 2004,  s. 78

[10] Sarıçam, 56

[11] Ülkü, 46

[12] Sarıçam, 49

http://www.islamtarihim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:cahlye&catid=45:dini-durum&Itemid=74

4
0
0
Yorum Yaz